Wykresy i wnioski do wykresów opracowane przez uczniów

 
 1. Opracowanie ankiety przeprowadzonej wśród  uczniów naszej szkoły WNIOSKI autorka (15 wykresów): Karolina Skaczyło

 2. Opracowanie ankiety na podstawie danych wyszukanych w Internecie grupa uczniów warszawskiego gimnazjum Wnioski pod każdym wykresem autor (2 wykresów): Igor Sawko

 1. Skład powietrza wdychanego i wydychanego WNIOSKI autor: Maciek Brumirski

 2. Czas bezdechu dowolnego – chłopcy autorzy wykresów 4, 5, 6 ,7 ,8 ,9: Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

 3. Czas bezdechu dowolnego – dziewczyny WNIOSKI

 4. Ilość wdechów i wydechów na minutę w czasie spoczynku – chłopcy

 5. Ilość wdechów i wydechów na minutę w czasie spoczynku - dziewczyny WNIOSKI

 6. Ilość wdechów i wydechów na minutę po zrobieniu 10 przysiadów – chłopcy

 7. Ilość wdechów i wydechów na minutę po zrobieniu 10 przysiadów –dziewczyny WNIOSKI

 8. Pojemność życiowa płuc – dziewczyny z klasy II f (sportowej) autorka wykresów 10, 11,12, 13, 14: Kasia Lisowska

 9. Pojemność życiowa płuc – dziewczyny z klasy II a (językowej)

 10. Pojemność życiowa płuc –  chłopcy z klasy II f (sportowej)

 11. Pojemność życiowa płuc –  chłopcy z klasy II a (językowej)

 12. Pojemność życiowa płuc –  sportowcy szkolni WNIOSKI

 13. Ludność w Polsce (palacze)  autorka wykresów 15, 16, 17, 18, 19, 20: Marta Szalkowska

 14. Dane o polskich palaczach

 15. Przeciętny palacz traci na papierosy….

 16. Palenie papierosów, a długość życia kobiet

 17. Palenie papierosów, a długość życia mężczyzn

 18. Choroby spowodowane paleniem papierosów Wnioski pod każdym wykresem

 19. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce WNIOSKI autorka (3 wykresów): Ola Rosiek

 20. Kalendarz pylenia roślin w Polsce WNIOSKI autor wykresu: Jacek Raducki

 

grupa 1

grupa 2

Pobierz diagramy

Diagram wykonał Igor Sawko

Wnioski:

Ankieta została przeprowadzona wśród 23 osób w jednym z warszawskich gimnazjów.

 1. 6. chłopców i 1. dziewczyna powiedziała, że próbowała palić lub aktualnie pali papierosy.
 2. Wśród 23 osób 15 osób nigdy nawet nie próbowało palić papierosów.
 3. Dziewczyny palą mniej papierosów niż chłopacy.

Powrót

 

Wnioski:

Ankieta została zrobiona w jednym z warszawskich gimnazjów. W ankiecie brały udział 22 osoby.

 1. Najwięcej osób sięga po swojego pierwszego papierosa samemu w domu.
 2. Druga, co do wartości jest dyskoteka.
 3. Nie zanotowano przypadków, gdzie młodzież sięgałaby po swojego pierwszego papierosa w szkole lub u kolegi w domu.

Powrót


 

 

Diagram wykonał Maciek Brumirski

Wnioski

 

1. W procesie oddychania zużywany jest tlen
2. W procesie oddychania produkowany jest dwutlenek węgla i para wodna
3. Azot i gazy szlachetne nie biorą udziału w procesie oddychania

Powrót


 

 

 

Diagram wykonał Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

Diagram wykonał Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

Powrót

 

Diagram wykonał Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

Powrót

Czas bezdechu dowolnego

Wnioski:

1.      W naszych badaniach brało udział 15 chłopców i 10 dziewczyn. Wszyscy badani sportowcy szkolni byli chłopcami i było ich 5. Z klas II a i II f przebadaliśmy po 5 chłopców i 5 dziewczyn z każdej z nich.

2.   Chłopcy:
Wśród chłopców naszej szkoły to właśnie sportowcy szkolni mają największą pojemność życiową płuc, co się z tym wiąże, dzięki temu, że regularnie uprawiają różne sporty, ich czas bezdechu jest najdłuższy. Dzięki temu, że klasa II F ma większą ilość zajęć wychowania fizycznego od klasy II A, która ma tylko trzy godziny lekcyjne wychowania fizycznego, ich czas bezdechu jest dłuższy od klasy II A.

Dziewczyny:
Czas bezdechu dowolnego u dziewczyn z klasy II F jest większy niż u dziewczyn z klasy II A, ponieważ ich ilość lekcji wychowania fizycznego jest większa. Powoduje to, że pojemność życiowa płuc u dziewczyn z klasy sportowej jest znacznie wyższa niż u pozostałych.

 1. Sport wpływa bardzo dobrze na zwiększanie pojemności życiowej płuc, a co się z tym wiąże, sportowcy mają najlepszy czas bezdechu dowolnego.

Powrót


 

Diagram wykonał Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

Powrót

Diagram wykonał Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

Powrót

Wnioski:

W naszych badaniach brało udział 15 chłopców i 10 dziewczyn. Wszyscy badani sportowcy szkolni byli chłopcami i było ich 5. Z klas II a i II f przebadaliśmy po 5 chłopców i 5 dziewczyn z każdej z nich.

Ilość wdechów i wydechów na minutę podczas spoczynku

Chłopcy: wśród chłopców z naszej szkoły klasa II a jest najmniej wysportowana, czego dowodzą wykresy. Sportowcy szkolni mają większą ilość wdechów i wydechów na minutę od klasy II f. Przyczyna tego może być to, że klasa II f trenuje więcej biegów od sportowców szkolnych.

Dziewczyny: z klasy II A mają większą ilość wdechów i wydechów od dziewczyn z klasy II F, możliwe, że jest to spowodowane tym, że dziewczyny z II F są bardziej aktywne na zajęciach wychowania fizycznego. Dziewczyny z II A mają mniej zajęć wychowania fizycznego w tygodniu.

Powrót


 

Diagram wykonał Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

Powrót

Diagram wykonał Adam Czajkowski i Michał Trupkiewicz

Powrót

Ilość wdechów i wydechów po zrobieniu dziesięciu przysiadów

Chłopcy: po wysiłku chłopcy z klasy II a mają znów większą ilość wdechów i wydechów na minutę. Sportowcy szkolni zmniejszyli dystans do chłopców z klasy II f, ponieważ są bardziej podatni na wysiłek fizyczny.

Dziewczyny: dziewczyny z klasy II F są bardziej odporne na wysiłek fizyczny związany z naszym układem oddechowym od klasy II A, ponieważ mają więcej zajęć wychowania fizycznego w tygodniu. Sport bardzo poprawia naszą wydajność oddechową.

Ćwiczenia, które wpływają na nasz układ oddechowy np. biegi są bardziej skuteczne w rozwijaniu naszych płuc, z czym się to wiąże mamy mniejsze zapotrzebowanie na oddychanie podczas minuty.

Powrót


grupa 3

Pobierz diagramy

Diagram wykonała Kasia Lisowska

Diagram wykonała Kasia Lisowska

Powrót

 

Diagram wykonała Kasia Lisowska

Powrót

 

Diagram wykonała Kasia Lisowska

Powrót

 

Diagram wykonała Kasia Lisowska

Powrót

 

Diagram wykonała Kasia Lisowska

Powrót

Wykresy przedstawiają wyniki doświadczenia przeprowadzonego 6.02.2006r.

Doświadczenie wykonane za pomocą prowizorycznego, uczniowskiego spirometru, miało na calu zbadanie oraz porównanie POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC w różnych grupach uczniowskich. Opracowane wyniki pozwalają stwierdzić co ma wpływ na zwiększenie, bądź zmniejszenie tej pojemności. Pokazują również od czego ona zależy.

W doświadczeniu brało udział 5 grup uczniów:

Ø       dziewczęta z klasy sportowej

Ø       dziewczęta z klasy językowej

Ø       chłopcy z klasy sportowej

Ø       chłopcy z klasy językowej

Ø       najlepsi szkolni sportowcy

RAZEM 50 OSÓB

Po przeanalizowaniu wyników można stwierdzić, że POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC w dużym stopniu zależy od stylu życia. Chłopcy z klasy sportowej o podobnej masie i budowie ciała, do chłopców z klasy językowej, wydychali więcej powietrza. Powodem tego, jest stały kontakt ze sportem oraz wysoka, dzienna dawka wysiłku fizycznego.

Aż 10 godzin lekcji wychowania fizycznego tygodniowo, przy czym klasa językowa ma tylko 3. To wpływa na różnicę średnich wydychanego powietrza w obu grupach.

Zależy ona również od masy i budowy ciała, co zauważyłam po przeanalizowaniu wykresów dziewcząt z klasy sportowej i językowej. Dziewczęta z klasy sportowej są niższe i drobniejszej budowy, co znacznie zmniejsza średnią ilość wydychanego przez nie powietrza. Pojemności nie zwiększa nawet fakt, że czynnie uprawiają sport.

Po całkowitej analizie doświadczenia stwierdzam, że największy wpływa ma wielkość POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC ma zdrowy styl życia. Następnym czynnikiem jest budowa oraz masa ciała. Nie wynikający z doświadczenia, ale równie duży wpływ ma czynne jak i bierne palenie papierosów. Dlatego, unikajmy zadymionych pomieszczeń, zażywajmy jak najwięcej ruchu oraz nie zaniedbujmy naszego zdrowia. Na pewno zostanie nam to kiedyś wynagrodzone ;)

Powrót


 

grupa 4

Pobierz diagramy

Diagram wykonała Marta Szalkowska w programie MS Excel

Powrót

 

Diagram wykonała Marta Szalkowska w programie MS Excel

Powrót

 

Diagram wykonała Marta Szalkowska w programie MS Excel

Powrót

 

Diagram wykonała Marta Szalkowska w programie MS Excel

Powrót

 

Diagram wykonała Marta Szalkowska w programie MS Excel

Powrót

 

Diagram wykonała Marta Szalkowska w programie MS Excel

Powrót

 

Diagram wykonała Marta Szalkowska w programie MS Excel

Powrót


 

grupa 5

Pobierz diagramy

Pylenie roślin w Polsce- wykres

1.  Najlepszymi miesiącami dla alergików są listopad, grudzień oraz styczeń, ponieważ wtedy nasilenie pyłków jest najmniejsze. Natomiast najgorszymi są lipiec, sierpień oraz wrzesień. Wówczas jest największe nasilenie pyłków takich jak: pokrzywy, babki, szczawiu, traw, alternarii oraz komosy.

2. Pylenie roślin w Polsce rozpoczyna się przeważnie w pierwszej dekadzie lutego, choć przy sprzyjających warunkach pogodowych pyłek roślin może pojawić się w atmosferze już w połowie stycznia, i kończyć się w drugiej dekadzie listopada.

3.   Najgroźniejsze dla zdrowia są pyłki leszczyny, olchy, traw, komosy oraz bylic. Te pyłki najczęstszą przyczyną zachorowań na alergiczny nieżyt nosa i spojówek.

Diagramy wykonał Jacek Raducki w programie MS Excel

Powrót


Diagramy wykonała Ola Rosiek w programie MS Excel

 Powrót

Wnioski:

Spośród przedstawionych wyżej wykresów, wyraźnie można zauważyć, iż województwem najbardziej zanieczyszczonym w roku 2004 jest województwo Mazowieckie. Stężenie dwutlenku siarki w powietrzu jest niemal 3 razy większe aniżeli w  województwie  Dolnośląskim i prawie 6 razy (?) większe niż w Pomorskim, a i inne zanieczyszczenia jak np. tlenek azotu, nie są  w woj. Mazowieckim niższe.
Myślę, że głównie dlatego tak się dzieje, ponieważ stolica woj. Mazowieckiego, Warszawa, jest miastem bardzo zanieczyszczonym. Jej wielki obszar sprzyja budowie coraz to nowszych fabryk a także autostrad, co wiąże ze sobą większą ilość szkodliwych dymów wydostających się z kominów (dot. budowy fabryk) i większą ilość samochodów na drogach (dot. budowy autostrad), co z kolei sprzyja temu, iż do atmosfery dostają się szkodliwe związki chemiczne, zagrażające naszemu zdrowiu.

 Powrót


grupa 6

grupa 7

Diagramy wykonała Karolina Skaczyło w programie MS Excel

27 lutego 2006 roku przeprowadzona została w naszej szkole ankieta dotycząca palenia papierosów przez uczniów gimnazjum.


Czy obecnie palisz papierosy?


Ile papierosów wypalasz?
a) Kilka w miesiącu
b) Kilka w tygodniu
c) Palę prawie codziennie


Dlaczego palisz?
a) Bo palą moi koledzy
b) Bo czuję się doroślejszy (a)
c) Bo lubię


Gdzie najczęściej palisz?
a) Na terenie szkoły
b) W domu
c) W innym miejscu


Czy chciałbyś /chciałabyś nie palić?Czy wiesz, że paląc niszczysz zdrowie?
a) TAK, wiem
b) NIE, nie wiem
c) Nie obchodzi mnie to


WNIOSKI

27 lutego 2006 roku przeprowadzona została w naszej szkole  ankieta dotycząca palenia papierosów przez uczniów gimnazjum. 
Czy próbowałeś/aś palić papierosy? Na to pytanie twierdząco odpowiedziało ponad 50% ankietowanych chłopców i prawie 50%. Co piąty chłopak i co dwunasta dziewczyna odpowiedzieli na to pytanie twierdząco. Wyniki są zatrważające, ponieważ aż 14% ogółu ankietowanych, czyli co siódmy ankietowany uczeń naszej szkoły pali papierosy.
Wśród palących uczniów aż 72% chłopców i 67% dziewczyn twierdzi, iż pali codziennie. Zdecydowana większość (86% chłopców i 83 % dziewczyn) mówi, że pali "bo lubi".
Chłopcy najczęściej odpowiadali, że palą w "innym miejscu", chociaż 29% z nich pali. we wszystkich miejscach wskazanych w pytaniu. Natomiast połowa dziewczyn twierdzi, ż pali na terenie szkoły.
Zdecydowana większość chłopców deklaruje, że chciałaby przestać palić papierosy.  50% dziewczyn również chciałaby zerwać z nałogiem i taka sama część dziewczyn chce nadal palić.
Wszyscy ankietowani, palący papierosy są świadomi tego, iż paląc niszczą własne zdrowie. Jednakże niemal co trzeci chłopiec niemal co piąta dziewczyna twierdza, że to ich nie obchodzi.

Powrót