W roku szkolnym 2005/2006 w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie został zrealizowany projekt interdyscyplinarny "Układ oddechowy człowieka".

Nadrzędnym celem projektu było kształtowanie zachowań prozdrowotnych uczniów.

Uczniowie opracowali wybrane przez siebie zadania wykorzystując różne źródła wiedzy: Internet, doświadczenia, wywiady ankiety, encyklopedie. Wytworem pracy uczniów były prezentacje multimedialne, diagramy, quizy, broszury, strony www, grafiki i gry dydaktyczne. Prace uczniów zostały umieszczone na stronie internetowej projektu.

Powstałe materiały mogą  służyć jako baza dydaktyczna szkoły przydatna  na różnych przedmiotach jak również godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.

Uczestnicy projektu nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale również przyczynili się do kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród uczniów naszej szkoły.

 

Bożena Szymanowicz, Anna Wołoszyn, Jadwiga Syrko-Bolaczek

6 marca 2006

odbyła się prezentacja

projektu edukacyjne

galeria fotografii kl. 2a