Krzyżówki wykonane przez:

Martynę Olejniczak z kl.2c (MATEMATYKA) HTML WORD

 


Anie Sołopę i Karolinę Gradek

Maćka Brumirskiego

Dawida Turowskiego

Adę Wojdę

Klaudię Wasilewską

 

grupa 1

Krzyżówkę wykonały Anna Sołopa, Karolina Gradek  w programie MS Word

Pobierz Krzyżówkę  (krzyzowka_grupa_1.doc)

 1. Odcinek przewodu pokarmowego łączący jamę gębową z przełykiem.

 2. Z ilu faz składa się oddychanie?

 3.  Może być pokarmowy.

 4.  Np. gazowa.

 5.  Jak nazywa się proces, w którym oddychanie komórkowe może zachodzić także bez udziału tlenu?

 6.  Z czym bezpośrednio łączy się krtań?

 7.  Inaczej chrzęstny instrument.

 8. Co jest wykorzystywane w procesie oddychania tlenowego?

 9. Zamyka wejście do krtani.

 10. Płaski mięsień oddzielający u ssaków jamę piersiową od brzusznej.

Powrót


grupa 2

Krzyżówkę wykonał Maciek Brumirski w programie MS Word

Pobierz Krzyżówkę  (krzyzowka_grupa_2.doc)

1.      Duże, gąbczaste worki położone w klatce piersiowej

2.     Organ służący do pobierania tlenu z wody

3.     Odcinek dróg oddechowych przechodzący później w krtań

4.     Część układu oddechowego umieszczona między IV a VII kręgiem szyjnym

5.     Wdech i ...

6.     Przyrząd służący do badania pojemności płuc

7.     Drogi …, są górne I dolne

8.     Składnik dymu papierosowego, używany do konserwacji zdechłych zwierząt

9.     Ich palenie, powoduje powstawanie chorób układu oddechowego

10.    Inna nazwa procesu wymiany gazowej

11.    Gazy..., niezbędne w procesie oddychania

12.    Klatka...

13.    Składa się m.in. z azotu, tlenu i dwutlenku węgla

14.    Reakcja odwrotna do reakcji oddychania

Powrót


 

Krzyżówkę wykonał Dawid Turowski w programie MS Word

Pobierz Krzyżówkę  (dawid_turowski.doc)

 1. Śmierć przez uduszenie w środowisku płynnym.
 2. Oskrzela położone są między tchawicą i...
 3. Płuca otoczone są...
 4. Aparat leczniczy do sztucznego oddychania.
 5. Proces odwrotny do fotosyntezy.
 6. Stan nałogowego palenia.
 7. Zatrzymanie, ustanie oddychania.
 8. Potocznie oddech zastępczy.
 9. Pierwiastek potrzebny do oddychania.
 10. Nazwa zabiegu chirurgicznego rozcięcia tchawicy.
 11. Odbywa się w nich wymiana gazowa zewnętrzna.
 12. Główne zadanie układu oddechowego.
 13. Jeden z produktów ubocznych oddychania komórkowego.
 14. Ile płatów ma prawe płuco?

Powrót


 

grupa 3

grupa 4

Pobierz Krzyżówkę  (krzyzowka_grupa_4.doc)

Krzyżówkę wykonała Ada Wojda w programie MS Word

1.     Zachodzi w mitochondriach.

2.     Połączona z krtanią.

3.     W układzie oddechowym jest prawe i lewe.

4.     Współdziała z klatką piersiową w procesie wentylacji płuc.

5.     Jest składnikiem pokarmowym (pełni funkcje regulującą)

6.     Z papierosa lub komina.

7.     Zachodzi w nich reakcja oddychania komórkowego.

8.     Duże gąbczaste worki położone w klatce piersiowej.

Powrót

 

grupa 5

grupa 6

grupa 7

Pobierz Krzyżówkę  (krzyzowka_grupa_7.doc)

Krzyżówkę wykonała Klaudia Wasilewska w programie MS Word

 1. Pierwiastek radioaktywny wchodzący w skład dymu papierosowego.
 2. Człowiek nałogowo palący.
 3. Palenie papierosów w czasie ciąży może spowodować mniejszy rozwój ....
 4. Narkotyk silnie uzależniający
 5. Umiejętność mówienia „nie”
 6. Palenie papierosów powoduje szybsze starzenie się ...
 7. Palacz narażony jest na liczne ..... – np. trzustki, nerek, pęcherza.
 8. Składnik dymu papierosowego znajdujący się w trutce na szczury.

Powrót